Zapraszamy do szerszego zapoznania się z tym co robimy na naszych treningach. Poniżej, znajdują się materiały przedstawiające naszą działalność w poszczególnych dziedzinach wojskowości. Materiały podzielone są na segmenty. Każdy z nich poświęcony jest konkretnemu obszarowi zagadnień które zgłębiamy. Oprócz opisu ćwiczeń oraz relacji z nich, dołączamy podstawowe instruktaże stanowiące namiastkę wiedzy którą pozyskasz jeśli do nas dołączysz.