Strona główna Program Szkoleniowy dla Klas Mundurowych

Program Szkoleniowy dla Klas Mundurowych

Nasza firma oferuje profesjonalne szkolenia wojskowe dla klas mundurowych. Posiadamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie. Zapewniamy przeszkolenie wojskowe dla klas mundurowych od 2017 roku. Zajęcia, wyjazdy oraz obozy które organizujemy dla klas wojskowych, cechują się najwyższą jakością przekazywanej wiedzy i umiejętności. Nasi instruktorzy są certyfikowani z każdego zagadnienia którego nauczają oraz mają doskonałe obycie w pracy z młodzieżą.

Nasza oferta obejmuje przeszkolenie wojskowe w pełnym zakresie. W skład programu który realizujemy wchodzą:

Taktyka walki zbrojnej oraz jej poddziedziny takie jak: taktyka zielona (czyli taktyka walki w terenie niezurbanizowanym), taktyk czarna (czyli taktyka walki w miastach oraz pomieszczeniach) oraz taktyka niebieska (taktyka walki w terenie podmokłym oraz w okolicach zbiorników wodnych – zasady poruszania się, techniki przeprawowe oraz pokrewne).

Sztuka przetrwania (survival). Realizujemy to zagadnienie w oparciu o pięć filarów sztuki przetrwania jakimi są: zdobywanie wody, budowa improwizowanego schronienia, rozpalanie oraz rodzaje ognisk, zdobywanie pożywienia, a także topografia improwizowana i techniki sygnalizacji ratunkowej.

Topografia. Praca na mapie i przyrządach nawigacyjnych. Określanie azymutu i marsz na azymut. Obliczanie skali oraz odczytywanie profilu terenu. Techniki wyznaczania odległości w terenie zarówno metodami improwizowanymi jak i za pomocą przyrządów do tego przeznaczonych. Uczymy także rozróżniania różnych systemów współrzędnych. Szczególny nacisk kładziemy na wojskowy system MGRS (Military Grid Reference System)

Medycyna pola walki. Następujące zagadnienia: znajomość sprzętu oraz wyposażenia apteczki wojskowej, tamowanie masywnych krwotoków, udrażnianie dróg oddechowych, rozpoznawanie urazów płuc i klatki piersiowej, badanie tętna i cyrkulacji, stabilizacja karku, zabezpieczanie głowy, usztywnianie kończyn oraz przeciwdziałanie hipotermii. Uczymy także zachowań taktycznych w trzech fazach ratownictwa pola walki. Zabezpieczanie rannego pod ostrzałem, zapewnianie mu opieki w warunkach bojowych oraz techniki ewakuacji rannego z pola walki.

Budowa i obsługa broni. Po zrealizowanym przez nas programie szkoleniowym, uczeń będzie dobrze obeznany z budową podstawowych elementów uzbrojenia i wyposażenia Wojska Polskiego. Będzie w stanie sprawnie rozłożyć i złożyć karabinek AK oraz Beryl, czyścić broń, ładować magazynki, dopasowywać oraz dostosowywać oporządzenie wojskowe.

Strzelectwo. Rozpoczynając od teorii i treningu bezstrzałowego, poprzez strzelanie z broni pneumatycznej, realizowany program konkludujemy strzelaniem z broni ostrej na strzelnicy. Mając na uwadze pracę z młodzieżą, podczas treningu bezstrzałowego oraz na broni pneumanycznej, mamy możliwość wpoić uczniom zasady bezpieczeństwa oraz procedury obowiązujące na strzelnicy. Dzięki temu, gwarantujemy 100% bezpieczeństwa.

Musztra. Pomimo że kładziemy największy nacisk na umiejętności praktyczne i bojowe, nie pomijamy również zasad regulaminu wojskowego. Poprawnego noszenia umundurowania, poprawnego maszerowania, zwrotów oraz oddawania honorów. Po ukończeniu naszego programu szkoleniowego, uczeń będzie w stanie poprawnie się zachować na terenie Jednostki Wojskowej. Słowem, nasz program jest świetnym przygotowaniem dla uczniów klas mundurowych przed służbą w Armii.

Program możemy realizować w różnych trybach. Semestralnym, rocznym, w formie dwóch jednotygodniowych obozów wojskowych, jednego dwutygodniowego obozu wojskowego, lub w formie mieszanej (semestr nauki plus obóz dwutygodniowy, rok nauki plus tygodniowy obóz wakacyjny oraz każda inna dowolna konfiguracja). Istnieje również możliwość wyboru poszczególnych zagadnień oraz tematyki na których mamy się szczególnie skupić. Każdy program, przed rozpoczęciem realizacji jest przedstawiany oraz omawiany z dyrekcją placówki edukacyjnej.

Gwarantujemy, że zapewniane przez nas szkolenia wojskowe dla klas mundurowych, zapewnią użyteczną wiedzę i umiejętności uczniom, doskonałe zwłaszcza kiedy uczeń planuje dalszą drogę w kierunku wojskowości. Jesteśmy w stanie zapewnić przeszkolenie wojskowe w liceach mundurowych oraz dla klas wojskowych w każdej części Polski.

Czego Was nauczymy

Program Szkolenia Wojskowego w ofercie naszej firmy, składa się z trzech dziedzin. Są nimi trzy główne dziedziny przeszkolenia wojskowego: Taktyka walki zbrojnej, sztuka przetrwania (survival) oraz techniki użycia i eksploatacji broni.
Szkolenie z taktyki walki zbrojnej realizujemy w trzech filarach: Taktyka zielona (taktyka walki w terenie niezurbanizowanym - łąki, lasy i podobny teren), Taktyka czarna (taktyka walki w mieście i w budynkach) oraz medycyna pola walki (techniki opatrywania rannego i ewakuacja z pola walki).
Szkolenie ze sztuki przetrwania realizujemy w pięciu filarach: Znajdywanie i uzdatnianie wody pitnej, budowanie improwizowanych schronień survivalowych, rozpalanie ognia i rodzaje ognisk, zdobywanie pożywienia w survivalu oraz ratunkowe techniki sygnalizacyjne i orientacja w terenie.
Szkolenie z technik użycia i eksploatacji broni realizujemy w dwóch filarach: Znajomość rodzajów broni i ich budowy oraz oczywiście strzelectwo i techniki manualne pracy na broni.

TAKTYKA WALKI ZBROJNEJ

Filar Pierwszy: Taktyka Zielona

Taktyka zielona jest to podstawowe zagadnienie dla każdego żołnierza. Dziedzina ta, zawiera w sobie techniki skutecznego maskowania, doboru odpowiedniego oporządzenia taktycznego, szyki i reakcje na kontakt bojowy (spotkanie w polu z przeciwnikiem), oraz techniki tropienia przeciwnika i unikania pościgu.
Podczas realizacji naszego programu szkoleniowego, na początku zaznajamiamy uczniów z teorią powyższego zagadnienia, następnie przeprowadzamy podstawowe ćwiczenia na terenie szkoły (najczęściej na boisku), by w końcowej fazie programu przejść do organizacji wyjść/wycieczek w tereny leśne podczas których ćwiczymy pozyskane wcześniej umiejętności i wiedzę w otoczeniu jak najbardziej zbliżonym do realnego.
Po naszym programie, uczeń będzie znał: Zasady doboru odpowiedniego koloru kamuflażu oraz maskowania indywidualnego zgodnie z zasadą pięter roślinności.  Będzie potrafił poruszać się w szykach takich jak szachownica, klin i tyraliera, oraz reagować z nich na kontakt bojowy.   Będzie znał również podstawy tropienia i unikania przeciwnika.

Filar Drugi: Taktyka Czarna

Również bardzo ważne zagadnienie szkolenia wojskowego. Taktyka walki w mieście i w pomieszczeniach jest to bardzo skomplikowany obszar i podczas naszego programu skupimy się tylko na jego podstawach. Procedury zaawansowanie różnią się pomiędzy różnymi jednostkami wojskowymi, zatem my skupimy się tylko na zbudowaniu uniwersalnych fundamentów.
Podobnie jak w przypadku taktyki zielonej, zaczniemy od teorii, następnie przejdziemy do ćwiczeń praktycznych na terenie szkoły. Jeżeli będzie taka możliwość logistyczna w okolicach placówki edukacyjnej, zorganizujemy na koniec wyjazd lub wyjazdy do miejsc przeznaczonych do realistycznych ćwiczeń.
Po przeszkoleniu, uczeń będzie znał podstawowe szyki w taktyce czarnej. Będzie znał zasady poruszania się po terenie miejskim w warunkach bojowych i wiedział jak bardzo jest to niebezpieczne. Będzie potrafił wykonać podstawowe techniki, znał różne rodzaje wejścia do pomieszczenia, pokonywanie otworów w ścianach oraz narożników.

Filar Trzeci: Medycyna Pola Walki

W walce nieuchronne są rany i straty. Oprócz samych umiejętności prowadzenia walki, każdy żołnierz musi posiadać umiejętności zabezpieczania i opatrywania rannego. Nie tylko zwiększa to szanse przeżycia na polu walki, ale również podnosi morale. Żołnierz walczy lepiej kiedy wie, że nawet jeśli zostanie ranny pomoc będzie mu udzielona natychmiast.
Ponadto, umiejętności te są także bardzo przydatne w życiu cywilnym. Jeżeli w pobliżu ciężkiego wypadku będzie znajdować się osoba z wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas naszego programu, szanse przeżycia poszkodowanych są znacząco większe.
Absolwenci naszego programu będą potrafili tamować masywne krwotoki na kończynach i w pachwinach, udrażniać drogi oddechowe, oceniać uszkodzenia płuc i klatki piersiowej, oceniać puls centralny i kończynowy (wiedząc o zależnościach jakie występują), zabezpieczać głowę, kręgi szyjne i kończyny, przeciwdziałać hipotermii lub przegrzaniu oraz przygotowywać rannego do ewakuacji z pola walki. Będą znali także techniki i procedury ewakuacyjne takie jak użycie noszy taktycznych, techniki przenoszenia rannego i inne.

SZKOŁA PRZETRWANIA (SURVIVAL)

Filar Pierwszy: Woda

Najważniejszy filar Survivalu. Zaraz po omówieniu zasad bezpieczeństwa i organizacji naszego Szkolenia Survivalowego, przechodzimy do odnajdywania źródeł wody.
Pokazujemy uczniom, jak wykorzystywać rośliny, ukształtowanie terenu i ślady zwierzyny, aby zwiększyć swoje szanse na odnalezienie obszaru podmokłego lub zbiornika wodnego. Kiedy już znajdziemy wodę, uczymy Technik Przetrwania pozwalających tę wodę pobrać i uzdatnić.
Zależnie od pory roku i warunków, uczymy technik takich jak: transpiracyjne pozyskiwanie wody, studnia zwierzęca przy zbiorniku wodnym, pozyskiwanie wody z błota, zbieranie rosy, pozyskiwanie wody z mchu, topienie śniegu, zbieranie deszczówki oraz lokalizowanie wody na dnie wyschniętego strumienia.
Wodę już zebraną, uzdatniamy za pomocą filtra survivalowego, pastylek do dezynfekcji wody, puryfikacji UV oraz również poprzez jej gotowanie (pokazujemy również sposoby gotowania wody, kiedy nie mamy do tego przeznaczonego naczynia).

Filar Drugi: Schronienie

Także kluczowy dla Sztuki Przetrwania. Bywają i sytuacje, że schronienie ma większy priorytet niż źródło wody. Bez wody możemy wytrzymać około dwa dni. W ekstremalnych przypadkach, wiatr i mróz mogą nas zabić w ciągu kilku godzin jeżeli nie wykonamy odpowiedniego schronienia.
Podczas realizacji tego filaru naszego szkolenia wojskowego, przechodzimy do budowy schronienia. Podczas tego segmentu, uczymy dwóch niezbędnych i podstawowych Technik Survivalowych z tego działu. Są to: izolacja od podłoża oraz przygotowywanie zadaszenia. Uczymy budowy podniesionego od podłoża "łóżka survivalowego" z izolującym wyścieleniem z igliwia sosny lub świerku oraz użyjemy folii termicznej (lekka i można ją zawsze mieć ze sobą) do przygotowania zadaszenia.
Ćwiczymy i omawiamy również wszystkie szczegóły, takie jak wiązanie i napinanie zadaszenia, umiejscowienie posłania względem ogniska lub innego źródła ciepła oraz umiejscawiania schronienia uwzględniając roślinność, otoczenie i ukształtowanie terenu. 

Filar Trzeci: Ogień

Jako arcyważnemu elementowi survivalu, temu filarowi poświęcamy znaczą część naszego tego segmentu programu. Można nawet powiedzieć że jest to filar filarów. Wpływa on na jakość naszej wody, drastycznie polepsza osiągi naszego schronienia oraz umożliwia jedzenie dużo większej gammy pożywienia ze źródeł naturalnych.
Pozwala też na ekstrakcję ważnych mikroelementów i witamin z roślin. Pełni także funkcje odstraszające i obronne przed dzikimi zwierzętami. Nie mówiąc już o jego bardzo pozytywnych walorach psychologicznych.
Nasze program szkolenia wojskowego zawiera blok tematyczny na którym uczymy systemu rozpalania ognia krzesiwem który działa zawsze. Uczymy także skutecznego dobierania materiału do rozpalania ognia, odpowiedniego doboru warstw paliwa oraz skutecznych technik użycia krzesiwa. Uczymy też najdokładniejszych detali co do mechaniki działania ogniska. Co to jest spalanie? Co generuje ciepło? Jak umieścić ognisko względem terenu, wiatru i kierunków świata przy rozpalaniu? Jak podtrzymywać ognisko kiedy jest mokro?

Filar Czwarty: Jedzenie

Ogólnie przyjęte jest, że człowiek może przeżyć bez jedzenia do dwóch tygodni. Praktyka jednak pokazuje, szczególnie w sytuacji przetrwania, że już po 48 godzinach bez posiłku nasze szanse na przeżycie zaczynają drastycznie spadać.
Dzieje się to przez to, że im dłużej nie jemy -> tym mniej mamy energii -> tym mniej mamy chęci do działania. Nasze myślenie i realna ocena sytuacji także na tym cierpi. Efektem jest zmniejszenie szans na zdobycie czegoś do jedzenia. Brak energii wpływa też na wszystkie pozostałe filary. Będziemy mieli dużo mniej siły na budowę schronienia, mniej pozyskamy wody oraz nazbieramy mniej paliwa do ogniska.
W tum filarze naszego programu skoleniowego, uczymy podstawowego zakresu roślin jadalnych i sposobów ich przyrządzania. Uczymy też podstawowych wnyków i pułapek na dziką zwierzynę wraz z zasadami ich użycia. Omawiamy w jaki sposób i kiedy można przygotowywać i spożywać mięso znalezione (padlinę). Poruszamy również podstawowe zagadnienia higieny i medycyny survivalowej.

Filar Piąty: Sygnalizacja Awaryjna i Topografia

Po realizacji nauczania technik z powyższych czterech filarów Sztuki Przetrwania, w następnym etapie szkolenia wojskowego, przechodzimy do filaru piątego, polegającego na wyjściu z sytuacji survivalowej.
Ten filar zawiera dwa kluczowe elementy jakimi są sygnalizacja awaryjna i topografia survivalowa. Podczas bloku programowego poświęconego sygnalizacji awaryjnej, uczymy teorii związanej z tym zagadnieniem. Przekazujemy zasady sygnalizacji awaryjnej, podstawowe wiadomości w alfabecie morsa, zasady działania służb ratunkowych oraz w jak można najskuteczniej naprowadzić je na nasz ślad.
Następnie, ćwiczymy w praktyce ognisko sygnalizacyjne, lustro sygnalizacyjne i nadawanie sygnału S.O.S. metodami wizualnymi jak oraz dźwiękowymi. Ćwiczymy też sposoby zostawiania skutecznych wskazówek, pomagających służbom odnalezienie nas, w przypadku gdy zdecydujemy się przemieścić. Wszystkie techniki i sposoby których uczymy, były  wykorzystywane w realnych sytuacjach survivalowych na całym świecie.

Równolegle z realizacja zagadnień z zakresu sygnalizacji ratunkowej, przekazujemy wiedzę i umiejętności z ostatniej poddziedziny jaką jest topografia. Zarówno survivalowa-improwizowana, jak i klasyczna. Podczas tego bloku, realizowane są wykłady teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne ze sposobów i technik orientacji w terenie.
Uczymy takich zagadnień jak wyznaczanie orientacyjnej północy po mchu na drzewach lub kamieniach, śniegu w zagłębieniach, po rozkładzie koron drzew i charakterystyce ułożenia gałęzi, po słojach ściętych drzew a nawet po konstrukcji mrowiska. Uczymy także metod dokładnego wyznaczania kierunków świata za pomocą słońca i zegarka, samego słońca księżyca i gwiazd. Uczymy także  obsługi kompasu, marszu na azymut i pracy na mapie.
Wszystko to, realizujemy zgodnie z procedurą podobną do procedury realizacji poprzednich filarów. Rozpoczynamy od zajęć teoretycznych w klasie, następnie przechodzimy do podstawowej praktyki na terenie szkoły, aby pod koniec realizacji zagadnień z tej poddziedziny, wykonać kilka wyjść oraz marszy na orientację w terenie.

EKSPLOATACJA BRONI

Filar Pierwszy: Znajomość Broni i Budowa Broni

Podczas realizacji tego filaru, skupiamy się przede wszystkim na zaznajomieniu ucznia ze współczesnym uzbrojeniem Wojska Polskiego, armii poszczególnych państw NATO oraz uzbrojeniem Federacji Rosyjskiej i innych państw byłego Układu Warszawskiego.
Zapewniamy uczniowi wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania różnych jednostek broni i elementów oporządzenia. Uczymy poprawnej konfiguracji oporządzenia taktycznego oraz akcesoriów do broni. Uczymy rozkładać i składać broń oraz dbać o jej dobry stan poprzez czyszczenie i konserwację.
Dzięki realizacji naszego programu przeszkolenia wojskowego, uczeń będzie potrafił rozpoznać oporządzenie w systemach MOLLE 20mm, 25mm oraz Alice. Będzie w stanie je odpowiednio dobrać. Pozna praktyczne sposoby montażu akcesoriów na broni za pomocą szyn RIS, Jaskółcze Pióro lub KeyMod. Będzie znał właściwe rodzaje amunicji do właściwych broni. Będzie potrafił samodzielnie rozłożyć, wyczyścić, zakonserwować i złożyć karabinek AK. Będzie znał podstawy działania sprzętu noktowizyjnego oraz termowizyjnego.

Filar Drugi: Strzelectwo

Najbardziej oczywisty filar każdego szkolenia wojskowego. Jest on niezbędny aby żołnierz był w stanie skutecznie wykorzystywać współczesne uzbrojenie, czyli w przypadku uzbrojenia piechoty, broń palną.
Realizacja zagadnień z tego filaru, odbywa się w podobny sposób jak w przypadku filarów poprzednich. Na początku, zaznajamiamy ucznia z teorią, następnie wykonujemy treningi bezstrzałowe, nie wymagające strzelnicy, ani nawet broni pneumatycznej. Następnie, rozszerzamy trening na broń pneumatyczną i ćwiczymy zasady bezpieczeństwa, procedury obowiązujące na strzelnicach oraz oddawanie strzału. Na koniec cyklu szkoleniowego, możliwa jest organizacja wyjazdu na strzelnicę celem strzelania z broni ostrej.
Po zakończeniu realizacji tego filaru, uczeń będzie znał rodzaje przyrządów celowniczych, będzie potrafił je poprawnie zgrywać, będzie znał tajniki pracy na języku spustowym broni, będzie potrafił odpowiednio zachowywać się na strzelnicy, będzie miał wpojone zasady bezpieczeństwa oraz oczywiście będzie potrafił dobrze strzelać.

W jaki sposób realizujemy program? Najpopularniejszą metodą realizacji przeszkolenia wojskowego dla klas mundurowych jest tryb całoroczny, gdzie instruktor wizytuje placówkę edukacyjną w wybrane dni lub tygodnie. Cykl można zrealizować także w jeden semestr przy wizytach instruktora co tydzień. Można także program zrealizować podczas dwutygodniowego obozu wakacyjnego lub dwóch jednotygodniowych obozów na początek i na koniec roku szkolnego. 

Kwestie sprzętowe. Do ćwiczeń potrzebne jest umundurowanie i buty dla uczniów, plecaki, kurtki oraz nakrycia głowy. Jeżeli szkoła posiada własne zasoby sprzętowe (atrapy broni, niezbędniki, menażki, wiatrówki lub inne akcesoria), są preferowane w pierwszej kolejności. Chodzi o to, aby uczniowie mieli możliwość samokształcenia.

Zapewniamy materiały do samokształcenia. Wysyłamy materiały do nauki w formie plików .pdf, filmów na Youtube które sami nagrywamy oraz w przypadku zajęć co tydzień lub co dwa tygodnie, zadajemy i sprawdzamy prace domowe.

Zapraszamy do kontaktu!

Program szkolenia

Harmonogram

10:00- 11:00
Wprowadzenie do zasad survivalu oraz omówienie priorytetów
11:00- 12:00
Przemarsz na miejsce szkolenia właściwego, z przystankami w miejscach istotnych dla survivalu. (Potencjalne źródła wody, cennego materiału do rozpalenia ogniska, szlaków zwierzęcych itp.)
12:00- 13:00
Techniki pozyskiwania i oczyszczania wody
13:00- 15:00
Omówienie zasad oraz budowa podstawowych schronień survivalowych
13:00- 15:00
Techniki rozpalania ognia i prowadzenia ogniska
13:00- 15:00
Podstawowe zagadnienia dotyczące zdobywania pożywienia
13:00- 15:00
Pozyskiwanie pożywienia z roślin oraz budowa podstawowych pułapek i wnyków a także instrukcja ich użycia wraz z aspektami prawnymi. (Dokładne techniki i rośliny naturalnie zależne od pory roku i środowiska.)
15:00- 16:00
Oficjalne zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów.

Lokalizacja miejscowości

Jeżeli masz jakieś pytania, zadzwoń 604 493 025

Uzgodnij termin

Możliwość komentowania została wyłączona.