Strona główna Kurs Survialu z Elementami S.E.R.E.
Strzelcy w rzedzie z maskowaniem na szkoleniu sere
Grupa strzelcow z maskowaniem maszeruje w polu, szkolenie sere
Maskowanie w SERE z noktowizorem
Strzelec skryty w lesie na szkoleniu SERE
Pulapka odciag w SERE
Szkolenie SERE. Taktyka Zielona. Szkolenia Wojskowe. Maskowanie. Kurs SERE. Prywatne Szkolenia Wojskowe dla Cywili. Przeszkolenie Wojskowe. SERE Szkolenie.
Szkolenia Wojskowe. Szkolenie SERE. Taktyka Zielona. Maskowanie. Kurs SERE. Prywatne Szkolenia Wojskowe dla Cywili. Przeszkolenie Wojskowe. SERE Szkolenie.
mapa-kompas-w-lesie
Szkolenia Wojskowe. Związek Strzelecki Strzelec. Organizacje Proobronne. Jednostka Strzelecka. Przeszkolenie Wojskowe. Warszawa. Szkolenie Wojskowe dla Cywili.
Szkolenie SERE. Taktyka Zielona. Maskowanie. Szkolenia Wojskowe. Prywatne Szkolenia Wojskowe dla Cywili. Kurs SERE. SERE Szkolenie. Przeszkolenie Wojskowe.
Szkolenie Sere. Kurs Survivalu. Szkolenie Survivalowe. Obóz Przetrwania. Obóz Survivalowy. Szkoła Przetrwania. Survival. Warszawa. Szkolenia Wojskowe. Kurs Sere
Związek Strzelecki Strzelec. Organizacje Proobronne. Szkolenia Wojskowe. Jednostka Strzelecka. Szkolenie Wojskowe dla Cywili. Przeszkolenie Wojskowe. Warszawa.
Czytanie mapy w nocy z czerwonym swiatlem na szkoleniu SERE
Orientacja w Terenie. Topografia. Orientacja Mapy w Terenie. Sposoby Wyznaczania Północy. Warszawa. Terenoznawstwo. Jak Używać Mapy Bez Kompasu. Kurs Survivalu.

Kurs Survialu z Elementami S.E.R.E.

01 czerwca 2024
3 dni
do 10 osób
Warszawa

Pełny kurs survivalu z elementami militarnymi (S.E.R.E.) 

Oferujemy realizację pełnego kursu survivalowego z elementami militarnymi (S.E.R.E.). Kurs obejmuje realizację najważniejszych elementów programów wszystkich szkoleń tematycznych widocznych w dziale “Szkolenia"  oraz elementy S.E.R.E. takie jak podstawy tropienia, maskowanie, unikanie oraz harassment (zadawanie lekkich ale uciążliwych strat przeciwnikowi).

Podczas realizacji programu, zrealizujemy wykłady i szkolenia ze wszystkich pięciu filarów survivalu:
• Znajdywanie, pozyskiwanie i uzdatnianie wody pitnej.
• Budowa schronień improwizowanych i pokrewne techniki survivalowe. ( Np. budowa szałasu, łóżko typu "A", scarecrowing).
• Metody rozpalania ognia typy ognisk oraz rodzaje ognisk.
• Zdobywanie pożywienia. Zarówno ze źródeł roślinnych jak i zwierzęcych. (Dzikie rośliny jadalne, pułapki, wnyki).
• Sygnalizacja awaryjna oraz survivalowa orientacja w terenie. (Topografia, terenoznawstwo, snaki naziemne).

Ponadto, zrealizujemy wykłady i szkolenia z zakresu technik militarnych i szkolenia wojskowego:
• Podstawy tropienia ludzi. Zasada PLF, identyfikacja śladu, analiza śladu (podłoże, krawędź i horyzont śladu), trailing (ocenianie kierunku marszu śledzonego obiektu), ocena wieku śladu, interpretacja śladu, tropienie okolicznościowe (ocena terenu i warunków w celu efektywnego tropienia) oraz podstawy psychologii trackingu.
• Maskowanie. Zasady doboru kamuflażu, rodzaje kamuflażu, rodzaje ekwipunku do kamuflażu, rozbijanie kształtów twarzy i trójkąta głowa - ramiona, zasady doboru farszu roślinnego zgodnie z zasadą pięter roślinności, technika "Stealth Shield" (budowa improwizowanej tarczy z farszem roślinnym i techniki jej eksponowania celem pozostania niewykrytym), podstawy maskowania przed sprzętem notko i termowizyjnym oraz podstawy przenikania.
• Unikanie. Techniki ograniczania zostawiania śladów oraz maskowania śladów, dyscyplina światła i dźwięku, sposoby mylenia pościgu, podstawowy "blef" taktyczny oraz przeciwdziałanie psom tropiącym.
• Harassment (zadawanie lekkich ale uciążliwych strat przeciwnikowi). Budowa dołku przeciwpiechotnego prostego, zasady jego implementacji oraz rodzaje jego rozmieszczenia.

Program zakłada 72 godziny szkoleniowe. Jego realizacja może odbyć się w trzech domyślnych formach:
• Obóz sześciodniowy (domyślnie od poniedziałku do soboty). Jest to najbardziej intensywny kurs.
• Sześć spotkań jednodniowych realizowanych co tydzień lub co dwa tygodnie.
• Trzy spotkania dwudniowe (domyślnie w weekendy), realizowane co tydzień lub co dwa tygodnie. Większe odstępy czasowe między szkoleniami są niezalecane.

Program zawiera w sobie zarówno techniki podstawowe jak i zaawansowane. Po zrealizowaniu programu, kursant będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu survivalu militarnego na wysokim poziomie. Przed i podczas trwania programu, zależnie od jego formy, będziemy na bieżąco dostarczać materiały do samokształcenia oraz wyznaczać czas i zakres ich przyswajania. Pozwoli to na maksymalizację efektywności i proporcji "poświęcony czas - zdobyta wiedza i umiejętności".

Program zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym. Absolwenci kursu otrzymują certyfikaty.

Czego Cię nauczymy

Znajdywanie, pozyskiwanie i uzdatnianie wody pitnej.
Budowa schronień improwizowanych i pokrewne techniki survivalowe. Jak Zbudować Szałas? Jak zrobić namiot z worka na śmieci i więcej.
Metody rozpalania ognia oraz typy ognisk. Rozpalanie Ognia w nocy i w ciężkich warunkach. Ogniska skryte.
Zdobywanie pożywienia. Zarówno ze źródeł roślinnych jak i zwierzęcych. Budowa Pułapek. Dzikie Rośliny Jadalne. Wnyki.
Sygnalizacja awaryjna oraz survivalowa orientacja w terenie.
Nauka Tropienia, Tropienie oraz Unikanie.
Maskowanie i przenikanie.
Harassment. Budowa pułapek mających na celu rażenie przeciwnika.

Wszystkie aspekty z powyższych FILARÓW  organizujemy w trzy STREFY. Pozwala to na efektywną klasyfikację umiejętności.

Strefy dzielimy na: pierwszą - to co mamy przy sobie i w zasięgu ręki, drugą - to co mamy w zasięgu wzroku oraz trzecią - to co leży poza zasięgiem naszego wzroku. Wszystkie nasze działania w survivalu są z nimi związane.

Skrupulatnie krok po kroku, na szkoleniu realizujemy techniki z poszczególnych filarów, cały czas organizując nasze działania w trzech strefach aby wiedza jaką wyniesie kursant, była uporządkowana i dobrze utrwalona. Tak, aby jak najmniej mogło "wylecieć z głowy" w ewentualnym stresie związanym z prawdziwą Sytuacją Survivalową lub S.E.R.E.

Dzień Pierwszy: Woda oraz Schronienie

Pierwszego dnia szkoleniowego, zrealizujemy następujące techniki i zagadnienia:

Znajdywanie i uzdatnianie wody pitnej - wykorzystywanie szlaków zwierzęcych i cech terenu do typowania potencjalnych obszarów ze źródłami wody lub zbiornikami wodnymi. Pozyskiwanie wody za pomocą wykopu przy zbiorniku wodnym. Pozyskiwanie wody z błota oraz z dna wyschniętego strumienia.  Metoda transpiracyjnego pozyskiwania wody. Improwizowany sposób destylacji słonecznej. Improwizowany survivalowy filtr do wody. Puryfikacja UV. Gotowanie wody bez metalowych naczyń. Wzbogacanie wody za pomocą wywarów, domieszek i herbat celem maksymalizacji efektywności hydracyjnej.

Budowa schronień: Dobór miejsca noclegu i przygotowania schronienia. Izolacja od podłoża. Budowa łóżka typu "A". Budowa szałasu dwuspadowego. "Scarecrowing", czyli wykorzystywanie liści do ulepszania izolacji ubrania lub śpiwora. Budowa ekranu cieplnego i inne techniki wykorzystania ogniska do ogrzewania schronienia. Użycie odpadów i przedmiotów nietypowych do budowy schronienia.

Dzień Drugi: Ogień oraz Jedzenie

Drugiego dnia szkoleniowego, zrealizujemy następujące techniki i zagadnienia:
Ogień: Dobór miejsca na ognisko i odpowiednie jego umiejscowienie. Znajdywanie, zbieranie i odpowiednie zabezpieczanie materiałów do rozpalania ognia (hubka, podpałka i rozpałka). Pozyskiwanie materiału do ogniska w mokrych warunkach (batonowanie, featherstick, znajdywanie i wykorzystanie żywicy i drewna żywicznego). Rozpalanie ognia krzesiwem. Improwizowane metody rozpalania ognia. Rozpalanie ognia wodą lub lodem. Rodzaje Ognisk oraz Typy Ognisk: Ognisko typu "Dakota Fire Hole". Ognisko odwrotne. Technika ogniowa "Studnia".
Pożywienie: Konserwacja enegrii. Rośliny jadalne i zioła. Podstawy tropienia zwierzyny. Prawne i moralne aspekty trappingu, Budowa pułapki typu "4". Budowa pułapki "Paiute". Budowa wnyku sprężynującego prostego na zwierzynę średniej wielkości. Budowa pułapki typu "wieszak". Zasady oceny przydatności padliny do spożycia. Procedura uzdatnienia padliny do spożycia. Budowa improwizowanego zestawu wędkarskiego.

Dzień Trzeci: Sygnalizacja Ratunkowa i Topografia.

Trzeciego dnia szkoleniowego, zrealizujemy następujące techniki i zagadnienia:
Sygnalizacja: Efektywne nadawanie sygnałów dźwiękowych. Użycie latarek do nadawanie sygnału S.O.S. w alfabecie Morse'a. Konstrukcja środków do odbijania światła słonecznego oraz techniki skutecznego nakierowywanie go na obiekt. Budowa ogniska sygnalizacyjnego. Skuteczne techniki regularnego oznaczania swojej trasy.  Techniki sygnalizacji nocnej przy użyciu lightsticków (Buzzsaw oraz układanie wzrorów).
Topografia i orientacja w terenie: Posługiwanie się kompasem i busolą. Czytanie mapy. Wyznaczanie azymutu i marsz na azymut. Parokroki. Sposoby wyznaczania północy bez kompasu. (Metoda słońca i zegarka, mech na drzewach i kamieniach, śnieg w zagłębieniach, ukłąd gałęzi na drzewie, metoda LURD, Gwiazda Polarna - Wielki Wóz i Kasjopeja, południe i gwiazdozbiór Oriona, słońce i księżyc. Orientacja w terenie bez mapy. Wykonywanie podstawowych szkiców terenu, wykorzystywanie infrastruktury długiej to oceniania swojej pozycji. Sposoby użycia mapy bez kompasu. 

Dzień Czwarty: Tropienie i Unikanie

Tropienie i unikanie są bardzo ważnymi elementami S.E.R.E. Posiadając umiejętności z tego zakresu, automatycznie zwiększamy się naszą świadomość sytuacyjną kiedy chcemy unikać pościgu. Jeżeli chcesz skutecznie nie dać się złapać, musisz najpierw posiąść wiedzę i umiejętności jakimi będzie się posługiwała grupa pościgowa.

Podczas czwartego dnia szkoleniowego omówimy i przećwiczymy: 

Podstawy tropienia ludzi: Zasada PLF (Path of Least Resistance - Ścieżka Najmniejszego Oporu), identyfikacja śladu, analiza śladu (podłoże, krawędź i horyzont śladu), trailing (ocenianie kierunku marszu śledzonego obiektu), ocena wieku śladu, interpretacja śladu, tropienie okolicznościowe (ocena terenu i warunków topograficznych w celu efektywnego tropienia) oraz podstawy psychologii trackingu. Unikanie: Techniki ograniczania zostawiania śladów oraz maskowania śladów (użycie profesjonalnych oraz improwizowanych owijek na buty), dyscyplina światła i dźwięku, sposoby mylenia pościgu, podstawowy "blef" taktyczny oraz przeciwdziałanie psom tropiącym. 

Dzień Piąty: Maskowanie i Przenikanie

Maskowanie i przenikanie są to również bardzo ważne aspekty survivalu militarnego. Stanowią naturalne rozszerzenie i uzupełnienie poprzedniego filaru. Dzięki umiejętnościom z tego zakresu, będziesz w stanie skutecznie wtapiać się w otoczenie co jeszcze bardziej utrudni przeciwnikowi zlokalizowanie Ciebie.

Podczas piątego dnia szkoleniowego zrealizujemy następujące zagadnienia:

Maskowanie: Zasady doboru kamuflażu, rodzaje kamuflażu, rodzaje ekwipunku do kamuflażu, rozbijanie kształtów twarzy i trójkąta głowa - ramiona, zasady doboru farszu roślinnego zgodnie z zasadą pięter roślinności, technika "Stealth Shield" (budowa improwizowanej tarczy z farszem roślinnym i techniki jej eksponowania celem pozostania niewykrytym), podstawy maskowania przed sprzętem notko i termowizyjnym.

Przenikanie: Zasady skrytego poruszania się. Rozróżnianie typów powierzchni pod kątem emisji dźwięku. Czołganie snajperskie. Planowanie cienia (bardzo powolne przemieszczanie się przy ziemi, z planowaniem przemieszczania się obszarów oświetlonych i zacienionych).

Dzień Szósty: Harassment

Harassment jest to zadawanie lekkich ale uciążliwych strat przeciwnikowi. Pełni funkcję zniechęcającą, odstraszającą, defensywną oraz ofensywną. W przypadku tego kursu, będziemy się skupiać na jego funkcji zniechęcającej oraz odstraszającej. Szczególnie w sytuacji gdy jesteśmy poszukiwani.
Ostatniego dnia kursu zrealizujemy następujące zagadnienia:
Zasady implementacji technik harassmentu adekwatnie do sytuacji taktycznej. Użycie wiedzy i umiejętności z zakresu tropienia oraz topografii w celu typowania miejsc obozowania przeciwnika, miejsc które przeciwnik sprawdza oraz ścieżek pomiędzy tymi miejscami. Priorytety w atakowaniu przeciwnika. Przewaga ranienia przeciwnika nad jego eliminacją w naszej sytuacji taktycznej. Przedstawienie historii oraz aspektów prawnych i moralnych wykorzystywania improwizowanych technik harassmentu. Budowa dołku przeciwpiechotnego prostego. (Jest to dołek mający na celu pochwycić nogę przeciwnika oraz wprowadzić pod skórę środki powodujące zakażenie).

Lokalizacja: Istnieje możliwość organizacji szkolenia w dowolnym miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu. Musimy ocenić czy teren w okolicy jest odpowiedni do realizacji wszystkich technik z programu kursu na wysokim poziomie.

Termin i forma realizacji do uzgodnienia, jesteśmy elastyczni. Skontaktuj się z nami! Wspólnie ustalimy najdogodniejszą.

Wymagany sprzęt: Buty i ubranie "do lasu" - czyli takie, którego nie szkoda pobrudzić. Odpowiednio dopasowane do pory roku i pogody, w kamuflażu lub kolorach zlewających się z otoczeniem. Mile widziana czapka i rękawiczki oraz własny śpiwór i karimata. Resztę sprzętu zapewniamy (nóż, paracord, krzesiwo, menażka, kompas, mapa).

Wyżywienie we własnym zakresie. Należy zapewnić sobie prowiant na czas trwania kursu SERE. Możemy też zapewnić wojskowe racje żywnościowe.

Harmonogram

10:00 - 11:00
Wprowadzenie do zasad survivalu oraz omówienie priorytetów
11:00 - 12:00
Przemarsz na miejsce szkolenia właściwego, z przystankami w miejscach istotnych dla survivalu. (Potencjalne źródła wody, cennego materiału do rozpalenia ogniska, szlaków zwierzęcych itp.)
12:00 - 13:00
Techniki pozyskiwania i oczyszczania wody
13:00 - 15:00
Omówienie zasad oraz budowa podstawowych schronień survivalowych
13:00 - 15:00
Techniki rozpalania ognia i prowadzenia ogniska
13:00 - 15:00
Podstawowe zagadnienia dotyczące zdobywania pożywienia
13:00 - 15:00
Pozyskiwanie pożywienia z roślin oraz budowa podstawowych pułapek i wnyków a także instrukcja ich użycia wraz z aspektami prawnymi. (Dokładne techniki i rośliny naturalnie zależne od pory roku i środowiska.)
15:00 - 16:00
Oficjalne zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów.

Lokalizacja miejscowości

Jeżeli masz jakieś pytania, zadzwoń 604 493 025

Rezerwuj wydarzenie

Inne szkolenia