Seminarium z zakresu zdobywania pożywienia w sytuacji survivalowej

Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium z tematyki zdobywania pożywienia w dzikich warunkach. Seminarium skupia się na dwóch głównych filarach, na których bazujemy, podczas planowania i prób gospodarowania naszymi zasobami jedzenia.

Pierwszy filar, polega na racjonowaniu żywności już posiadanej, w jaki sposób, w jakich ilościach i w jakich odstępach czasu najlepiej jest je spożywać, aby jak najefektywniej było ono wykorzystane. Uwaga będzie także zwrócona na konieczność przygotowywania potencjalnych przynęt na zwierzynę występującą w okolicy za pomocą zasobów które aktualnie posiadamy.

Drugi filar, opiera się na pozyskiwaniu pożywienia z flory. Inaczej mówiąc, wykorzystując rosnące w okolicy rośliny jadalne. Omówione zostaną wybrane gatunki, oraz sposoby ich wykorzystania. Konkretny wachlarz roślin naturalnie będzie różnił się w zależności od pory roku. W porze zimowej, filar ten jest bardzo uszczuplony, ograniczając nas do jedynie kilku potencjalnych źródeł pożywienia z roślin. Zatem w porze zimowej seminarium skupia się na filarze trzecim.

Filar trzeci zawiera metody i techniki pozyskiwania żywności z fauny. Inaczej mówiąc polega ona na polowaniu. Na seminarium będzie poruszona tematyka natury przemieszczania się zwierzyny oraz znajdywania i rozpoznawania szlaków zwierzęcych. Będą także przećwiczone techniki budowy improwizowanych pułapek i wnyków. Ich realne użycie nie będzie miało miejsca, gdyż trapping, czyli polowanie na zwierzęta za pomocą pułapek, jest w Polsce nielegalny. Po zbudowaniu pułapki, będzie ona natychmiast usuwana.

Zgłoszenia oraz ewentualne pytania prosimy kierować na skrzynkę e-mail: kontakt@survivorgroup.pl

W korespondencji wyślę materiały do samokształcenia przed seminarium. Ustalony zostanie również dokładny termin szkolenia.

Sprzęt jest zapewniany przez nas. Możesz też zabrać swój jeśli posiadasz. Różni się on od pory roku i warunków, zatem kwestie te, pozostają do ustalenia w korespondencji.

Domyślne miejsce szkolenia to Lasy Chojnowskie niedaleko Konstancina – Jeziorny.

Istnieje możliwość wyznaczenia innego miejsca, pod warunkiem, że będzie ono spełniało wymogi, niezbędne do przeprowadzenia szkolenia. (legalność, odpowiednia bliskość infrastruktury, odpowiedni rodzaj terenu itp.)

Cena za uczestnictwo w seminarium wynosi 399 złotych.